MariaradeHommerterweg 167
6431 EV Hoensbroek gemeente Heerlen

 

Mariarade is ontstaan uit het voormalige gehucht Kouvenrade, gelegen op minder dan een kilometer ten noordoosten van de oude kern van Hoensbroek.

In 1929 werd, uit ruw bewerkte blokken natuursteen, een prachtige Lourdesgrot opgetrokken naar een ontwerp van mijnbouwingenieur L. Schlösser. Op 7 juli 1929 -op die dag was 75 jaar eerder het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis afgekondigd- werd de Lourdesgrot ingezegend.

Door de grote verering bij die grot te Hoensbroek werd in circa 1935 de oude benaming van de wijk Kouvenrade vervangen door Mariarade.

Op 12 september 2010 is door pastoor Nevelstein de toen pas gerenoveerde Lourdesgrot ingezegend.
De grot ligt tussen de pastorie en het kerkhof. Een ijzeren poort geeft toegang tot het terrein van de grot. Ten behoeve van gebed of een moment van stilte en bezinning, is de grot dagelijks geopend.

Bron: Meertens, Parochiefederatie Hoensbroek.

MariaradeFoto van de grot omstreeks 1929.

 

... de foto's worden vergroot getoond door er op te klikken...