Bergen op Zoom - Lourdesplein Voormalige Lourdeskerk
Lourdesplein 1
4615 EX Bergen op Zoom

De grot bevond zich in de kerk.

 

 

Toen in juli 1917 een nieuwe parochie, onder de bescherming van O. L. Vrouw van Lourdes werd opgericht in Bergen op Zoom Zuid-West, beschikte men uiteraard nog niet over een kerk. Na heel veel overleg, bedelpartijen, geld inzamelingsacties en het zoeken naar geldschieters, kon men in mei 1918 de eerste steen leggen voor een knusse hulpkerk.
Reeds in december 1918 is het kerkje klaar en kan worden ingezegend. Dit gebeurde op 18 december 1918. Met veel pracht en praal, werd het kerkje toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Lourdes.
De bouw werd uitgevoerd, o.l.v architect J. van Gils, met als opzichter o.a. dhr. Fierens.

Maar wat is een Lourdeskerk zonder 'Grot' en 'Lourdesbeeld'?

Zo werd op donderdag 26 december 1918 (tweede Kerstdag) onder een plechtige eredienst (Lof met drie heren) de 'Lourdesgrot' en het 'Lourdesbeeld' ingezegend en de kerk, samen met de parochianen, nog plechtiger toegewijd aan de Onbevlekte Ontvangenis. Het beeld van O. L. Vrouw van Lourdes was geschonken door opzichter Fierens.

Op 15 augustus 1920 was er weer een grote en feestelijke viering. Tijdens die plechtigheid werd een 'Steen uit Lourdes' in de grot geplaatst, die er voor zorgde dat de Maria-devotie nog groter werd.

De verspreiding van de 'Steentjes uit Lourdes' vond zijn oorzaak in het gegeven, dat bij de bouw van de "Crypte" en de "Rozenkranskerk" binnen het heiligdom van Lourdes, een deel van de rots moest worden opgeblazen. Het puin dat hierdoor vrij kwam, heeft men toen vermalen tot 'handzame steentjes', die aldus de hele wereld over zijn gegaan.
Heel veel 'Lourdeskerken en kapellen' zijn in het bezit van zo'n steen.

Wie de inpandige grot destijds heeft gebouwd is niet bekend. Men mag er gevoegelijk van uitgaan dat dit is gebeurd door de aannemer.

10 jaar lang heeft men gebruik gemaakt van de hulpkerk. Bij het in gebruik nemen van de nieuwe kerk met daarin weer een Lourdesgrot is de oude grot ontmanteld en de kerk als o.a patronaatsgebouw in gebruik geweest. Het gebouw is nu wijkcentrum "'t Fort", maar de geveltekst "PER MARIAM AD JESUM" is altijd nog aanwezig.

Lees verder bij de Lourdeskerk

Bron: Jan de Boer stelde de tekst samen uit gegevens van het archief van de Lourdeskerk en het jubileumboekje "Een kerk vol verhalen" uit 2008 b. g. v. 90 jaar Lourdesgemeenschap.
Zie ook Reliwiki .

... de foto's worden vergroot getoond door er op te klikken...